• honza zavináč krkonosskavyzva cz

Pravidla

 

 1. Nejedná se o organizovanou akci ani závod, ale výhradně o osobní výzvu

 2. Každý účastník se zavazuje dodržovat pravidla a omezení platná na celém území KRNAP, jde na vlastní odpovědnost, veškerá rizika nese sám.
  Při pohybu v KRNAP je třeba mít na paměti především ustanovení návštěvního řádu, které zakazuje v klidových územích vstupovat mimo turisticky značené cesty a v zimním období také mimo tyčové značení

 3. K získání členství v klubu Krkonošské výzvy je zapotřebí zdolat všech 13 povinných míst v době kratší než 24 hodin

 4. Pořadí vrcholů je možné volit libovolně s tím, že místo startu je stejné s místem ukončení

 5. Plánovaný pokus musí být předem zveřejněn formou příspěvku na facebookové stránce výzvy s uvedením předpokládaného místa a času startu

 6. Uhradit startovní příspěvek na činnost klubu ve výši 200 Kč na účet 2300115503 / 2010

 7. Možný je pouze běh nebo chůze každého účastníka za užití vlastní síly. Zakázáno je používat brusle, jízdní kolo, koloběžku, lanovku a jiné jízdní prostředky

 8. Podpora na trati je povolena

 9. Úspěšný pokus musí být doložen zveřejněním odkazu na GPS záznam trasy (Garmin, Strava...)

 10. Z každého úspěšného i neúspěšného pokusu musí účastník na FB stránce výzvy uveřejnit alespoň jednu fotografii a přidat libovolně dlouhý komentář. Souhlasí také s uveřejním svého komentáře na stránkách Krkonošské výzvy

 11. Úspěšný běžec se stává členem klubu Krkonošské výzvy

 12. Jednou ročně se uskuteční výroční setkání členů klubu, na které obdrží každý člen pozvání
© 2020 Krkonošská výzva. All Rights Reserved.